Onze programma's: Het investeren en onderhouden van de samenwerking.
Workshops sociale innovatie:

  • De inspirerende visionair;
  • De road-ahead, van visie naar missie, naar realistische strategie en concrete doelstellingen;
  • Van meedenker naar adviseur;
  • Persoonlijk leiderschap;
  • Los laten, grip houden;
  • Accountability, verantwoordelijkheid nemen, zien, voelen.Alle trainingen, workshops en programma's worden op maat gemaakt en voorzien van een projectvoorstel op basis van 1 of 2 intakegesprekken (De trainingen worden georganiseerd voor maximaal 14 personen of specifiek voor een project). U kunt kiezen voor een totale opleiding, middenkader, uitvoerders of een specifiek onderdeel.

Wij zijn geautoriseerd om de OnderhoudNL certificaten te mogen afgeven, deze zijn nodig voor het VGO-keur.Speciaal aanbod RGS Masterclass voor klanten

 

Samenwerken is samen trainen waarmee een fundamentele basis wordt gelegd voor ketensamenwerking waar een diep begrip voor elkaars doelstellingen essentieel is.

De masterclass RGS is een begrip. Meer dan 250 professionals zijn inmiddels opgeleid en de waardering is altijd hoog, een speciaal aanbod voor vastgoed onderhoudsbedrijven die samen met opdrachtgevers getraind willen worden in de RGS principes.

4 middag/avond sessie 14:00 tm 20:00 uur met maximaal 14 personen.

Download
Masterclass RGS opdrachtgevers en opdrachtnemers
Leaflet waarmee u uw klanten kunt uitnodigen.
2020 0216 Hank Herfkens Leaflet Resultaa
Adobe Acrobat document 223.4 KB

RGS-masterclass

In de Masterclass gaan we met u aan de slag om het gedachtegoed en de inhoud van RGS te implementeren in uw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten.


Training Excellent Scenario's opstellen

Tijdens deze excellent training leert u concurrerende onderhoudsscenario's op te stellen die naadloos passen in Resultaatgerichte Samenwerkingen of andere onderhoudsconcepten waarin het leveren van passend onderhoud tegen de laagste levensduur kosten centraal staat. 

RGS-midden kader

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid en uitgevoerd worden. Na afloop moeten de prestaties gemonitord worden.


Training Functioneel Specificeren

Tijdens deze training leert u 'de vraag achter de vraag' van uw klanten ontdekken door te focussen op de gewenste functionele en esthetische eisen en prestaties in plaats van de technische kenmerken of de voorgenomen ingrepen. Deze functionele manier van het specificeren van de klantvraag leidt tot beter verwachtingsmanagement, lagere meerwerkkosten en biedt maximale ruimte aan innovatie.

RGS-uitvoerders

Als uitvoerder moet u binnen het resultaatgericht samenwerken rekening houden met diverse aspecten. Zo moet u op de hoogte zijn van de (kwaliteit)afspraken die gemaakt zijn, u moet tijdens het werk en bij de oplevering communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en uw leidinggevende. Daarnaast moet u continu vinger aan de pols houden of het werk volgens de afgesproken onderhoudsscenario’s wordt uitgevoerd, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. Dit verlangt een andere manier van werken die in de training aan de orde zal komen.


RGS Training Calculator, Werk- en Plan voorbereider

Tijdens deze training gaan we in op de betekenis van RGS voor de rol van calculator, werkvoorbereider en planvoorbereider. U krijgt vooral inzicht in de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken en de wijze waarop u een optimale bijdrage kan leveren aan RGS-projecten. Training                Het RGS Project

Tijdens deze intensieve teamtraining ontwikkelt u samen de belangrijkste competenties om van RGS-trajecten een succes te maken.

Training Risico management & Kwaliteit beheersing

Tijdens deze training leert u tijdig en gestructureerd de risico’s te benoemen en te beheersen die een gevolg zijn van de veranderende verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voorbereiding VGO-keur

Met dit programma wordt uw organisatie op een praktische manier voorbereid op een gegarandeerde certificering volgens de eisen van het VGO-keur.RGS Training Directie & Management

Tijdens deze praktische en productieve training gaat u zelf de ‘RGS-koers’ voor uw organisatie bepalen. Zowel de theorie als de, veelal ‘hybride’, praktijk van Resultaatgericht Samenwerken komen aan bod. We gaan in op de marktbewerking die nodig is om klanten te overtuigen van de meerwaarde van RGS en we maken inzichtelijk wat de gevolgen zijn van Resultaatgericht Samenwerken voor de organisatie en voor de mensen. Er wordt ook aandacht besteed aan de risico’s en valkuilen van RGS, zoals het uitdijen van het aantal indirecte mensen.

RGS Training Leidinggevenden

Met deze training gaan we in op de betekenis van RGS voor uw rol als leidinggevende. U krijgt vooral inzicht in de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken en de wijze waarop u zelf een optimale bijdrage kan leveren. We besteden aandacht aan de wenselijke leiderschapsstijl om RGS tot een succes te maken.

RGS Training Vakmensen

Tijdens deze training gaan we in op de betekenis van RGS voor u, als vakman/-vrouw. U krijgt vooral inzicht in de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken, en de kansen die RGS biedt om uw werk interessanter, uitdagender en leuker te maken. Tevens leert u hoe u een optimale bijdrage aan RGS-projecten kan leveren. Asset- management bij Corporaties RGS fase 0-1-2

De planontwikkeling heeft de focus op de vragen waarom en wat, waarbij de ambities en opgave centraal staan. De opdrachtgever stelt voorafgaand een projectvisie op met daarin randvoorwaarden en uitgangspunten, zoals:

- portefeuillebeleid

- complexstrategie

- marktperspectief

- verhuurbaarheid

- doelgroep

- exploitatieperiode

- huurstelling

- investeringsniveau

 

- onderhoudskosten

Zijn dit begrippen waar u meer van wilt weten? Als vastgoedadviseur moet u deze begrippen kennen De RGS-coach neemt u mee in de wereld van Portfolio- en assetmanagement in een zeer praktijkgerichte training. 


Wat elk VGO bedrijf moet weten over de wereld van woningcorporaties

Bijna elk vastgoedonderhoudsbedrijf is actief in het onderhouden en renoveren van sociaalvastgoed, Maar hoe goed kent u de sector en welke ontwikkelingen herkent u? Om succesvol samen te kunnen werken met woningcorporaties is basiskennis onmisbaar, zoals:

- De historie van de sector

- Wat is het belang van de sector?

- Transparantie, wat heb je eraan? Doe er je voordeel mee!

- Wat is portefeuillebeleid?

- Wat is complexstrategie?

- Hoe werkt de beleidsachtbaan?

- Hoe blijf je een waardevolle partner?

 

Tijdens dit eendaagse programma neemt De RGS coach u mee in de wereld van de woningcorporatie sector.