Samenwerken

Lencioni, frustraties in ketensamenwerking ?

Een team heeft een gezamenlijk doel. Maar hoe behaal je dit? De nodige frustraties komen naar boven. Om met elkaar in diversiteit gezamenlijke doelen te behalen, vraagt de nodige aandacht en inzicht.  De Amerikaanse organisatieadviseur Patrick Lencioni heeft op basis van zijn jarenlange ervaring met teams vijf algemene frustraties van teamwork in kaart gebracht. Een succesvol en effectief team ontwikkelt zich door te werken aan deze valkuilen.

Vertrouwen

De meest fundamentele frustratie is de afwezigheid van vertrouwen. Vertrouwen is het noodzakelijke fundament voor iedere relatie. Zonder vertrouwen geen goede relatie en zonder relatie geen team. Vertrouwen betekent openlijk fouten en zwakheden durven tonen.

Verantwoordelijk-heid

Vanuit een gebrek aan betrokkenheid voelen teamleden zich ook minder verantwoordelijk voor het eigen, elkaars én het gezamenlijk resultaat. Verantwoordelijkheid betekent kritisch zijn op je eigen gedrag en op dat van collega’s. Elkaar aanspreken op gedrag dat niet in lijn is met het gezamenlijk gekozen doel en teambelang.

Conflicten

Gebrek aan vertrouwen is de inleiding voor de tweede frustratie: angst voor conflicten. Diversiteit en verschil van mening is één van de grote krachten van teams, maar wat als er geen fundament of ruimte is voor meningsverschillen?

Resultaten

Een gebrek aan verantwoordelijkheid leidt op zijn beurt tot te weinig aandacht voor (team-) resultaten. Teamwork vraagt om een balans tussen individueel belang en het belang van het team. Wanneer er meer aandacht is voor individuele belangen werkt dit ineffectief voor het team.

Betrokkenheid

Het ontbreken van openheid leidt tot gebrek aan betrokkenheid. Wanneer je mening niet gehoord wordt verlies je de betrokkenheid om het gezamenlijk doel te bereiken

De RGS coach

Herkenbaar? Wij helpen je graag

Herken je je in de bovenstaande fase van teamontwikkeling of frustraties die er in de samenwerking kunnen zitten? Dan helpen wij je graag de knelpunten te ontdekken en weg te nemen!