De Ketenregisseur


Wat is de Ketenregisseur van De RGS-COACH?


Een ketenregisseur is binnen de ketensamenwerking de persoon die de supervisie voert over het resultaat van een keten(samenwerking): prestaties in geld, tijd, kwaliteit, duurzaamheid en de samenwerking zelf die gemonitord worden via een dashboard. De ketenregisseur zorgt voor vulling, analyse en verbeteracties opdat de prestaties nog beter worden.

Wat de filmregisseur is voor het totaalresultaat van een film, zo is de ketenregisseur volledig gericht op de prestatie van een keten. Net zoals in een film heeft de regisseur vele specialismen om zich heen. Zijn opgave is om te vertrouwen op de expertise en ervaring van deze specialisten van de opdrachtgever en haar ketenpartners en ze hun eigen verantwoordelijkheid te geven. Een grote opgave van de ketenregisseur is dus om harmonie in de prestatie te krijgen door optimale benutting van ieders expertise.


Wat is de rol van de Keten regisseur ?


De ketenregisseur opereert op tactisch en operationeel niveau, met gevoel voor de klant/huurder en kennis van vastgoed(onderhoud). Is gericht op het tactisch uitvoeren; ‘prestaties waarmaken’. Draagt bij aan voorbereiding en monitoren van (onderdelen van) de (jaar)opgave, het programma en de onderliggende projecten die de opdrachtgever en ketenpartners samen afspreken. Gebruikt daarbij de KPI’s en het dashboard als instrument, per project en geaggregeerd tot totalen. Monitort de projectuitvoering en zorgt dat continu verbeteren en de Deming-cirkel (plan-do-check-act) in beeld blijven, zodat maximaal geleerd wordt. Stelt aan de stuurgroep verbeterplannen voor om prestaties te

verbeteren, gebruikt daarvoor desgewenst werkgroepen en leidt deze indien nodig. Overlegt met (account) managers van de ketenpartners en projectleiders van de opdrachtgever. Rapporteert aan de stuurgroep en voert acties vanuit de stuurgroep uit. Vanuit kennis van de RGS-principes zorgt hij voor de nodige kennis inbreng waar de keten als geheel profijt van heeft.

De ketenregisseur is onafhankelijke en wordt ingehuurd op parttimebasis en uurtarief met een flexibele inzet. Die op voorhand wordt ingeschat.

 


Wat mag u verwachten van de Ketenregisseur ?


  • Is onafhankelijk en kan objectief werken voor de opdrachtgever en haar twee ketenpartners;
  • De Ketenregisseur heeft ervaring met RGS/ ketenmanagement/ketenregie, bij voorkeur vanuit een onafhankelijke rol;
  • Is in staat om kennis over te brengen op alle niveaus;
  • Heeft ervaring met prestatiemanagement, dashboards/KPI’s, en continu verbeteren;
  • Beschikt over kennis van volkshuisvesting, portfolio & assetmanagement;
  • Is gericht op samenwerken (extern en intern);
  • Opereert stevig richting de opdrachtgever en haar ketenpartners;
  • Is in staat om te schakelen tussen strategisch (stuurgroep), tactisch (opgave, programma) en operatie (projectuitvoering);
  • Is communicatief zeer vaardig en kan goed samenwerken vanuit vertrouwen.

 


De RGS coach, Lijsterhof 10 2935 VE Ouderkerk aan den IJssel

Email coach@de-rgs-coach.nl 

kvk | 59911336 | BTW NL85 3691 929 B01 | IBAN NL46INGB0006464242