Het waarom !

De RGS-coach stelt u de vraag "hoe toekomstbestendig is uw organisatie" ? Om de huidige situatie geobjectiveerd te kunnen vaststellen hebben wij diverse scans ter beschikking. 

  1. DE RGS competentiescan voor zowel onderhoudsbedrijven en vastgoedeigenaren;
  2. De INK scan, meet de organisatie volwassenheid op de belangrijkste pijlers;
  3. De werkveld analyse, de zwaarste scan, zet de huidige situatie af tegen de ideale RGS situatie. 

1 & 2 worden vaak in combinatie uitgevoerd.


De RGS competentiescan

De VGO-scan toetst in welke mate een organisatie over competenties beschikt om resultaatgericht vastgoedonderhoud, renovaties en transformaties uit te regisseren en of uit te voeren. De competenties kunnen op verschillende onderscheiden disciplines aanwezig zijn. Voorafgaand aan de VGO-scan vult de organisatie die geaudit gaat worden zelf de disciplinematrix in. Aan de hand van deze matrix kan de auditor de werkzaamheden voorbereiden. De competentiescan wordt uitgevraagd aan de hand van open vragen gecategoriseerd naar de INK organisatiegebieden en het RGS-procesmodel. Aan de hand van criteria vindt de beoordeling plaats op het gebied van organisatie- en kennisniveau.

 


De INK organisatie scan

De essentie van de INK-filosofie vervat in ruim vijftig vragen, waarop de organisatie kan worden gescoord. Geschikt om de dialoog over verbetering en vernieuwing in gang te zetten.

Het resultaat is een analyse van sterktes en gebieden van verbetering van de organisatie op basis van het INK/EFQM-model. Desgewenst per, afdeling, functiegroep et cetera uit te splitsen, zodat kan worden ingespeeld op specifieke situaties en behoeften. 

De doelgroep(en) zijn (Management) teams/medewerkers binnen organisaties die een impuls aan verbetering en vernieuwing willen geven. 

De RGS coach werkwijze: De INK organisatie is een digitale scan. Dat betekent dat de scan efficiënt in een verbeterteam kan worden uitgevoerd, maar dat net zo efficiënt grote aantallen afdelingen en deelnemers kunnen participeren. Deelnemers uit de eigen organisatie vullen de scan individueel in. De resultaten worden door het de RGS coach geanalyseerd. Analyse op tal van doorsnedes is mogelijk. Terugkoppeling vindt plaats in een dialoogsessie met deelnemers.

Tijdbesteding, het individueel invullen van de organisatiescan kost circa dertig minuten. Bespreking van de resultaten in een werksessie kost één dagdeel. In overleg met de organisatie kan de uitvoering van de scan ingebouwd worden in een breder ontwikkelingstraject.

 Werkveld analyse

We brengen met de Werkveld-analyse snel en doeltreffend de ontwikkel behoefte van elke organisatie in beeld en voorzien dat desgewenst van passende dienstverlening in de vorm van producten, methoden en coaching en plaatsen dat het in een routekaart. Deze routekaart is de garantie dat alles in de juiste volgorde gebeurt, dat afdelingen gelijk kunnen optrekken en dat de organisatie dezelfde doelen nastreeft (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) maar bovenal geeft het rust. Het zijn  weerspannige processen die impact hebben en tijd en ruimte nodig hebben. 

Inzicht

Gezamenlijk inzicht verschaffen in de vertaalslag vanuit doelstellingen naar portefeuille naar gebied naar complex naar programma langs deze route beoordelen we de verbindingen tussen het portfolio- en assetmanagement van Vivare. Dit inzicht is nodig voor de beoordeling van de benodigde (kwalitatieve en kwantitatieve) kapstokhaakjes en voor doelmatige doorvertaling (RGS-geschiktheid) naar complex beheerplannen en projectprogramma’s. 

Input voor de werkveld analyse in opmaat naar definitieve opdracht formulering. 

Resultaat

We voeren deze werkveld analyse uit omdat het inzicht geeft in de totale opgave en prioriteiten. 

Analyse wordt teruggekoppeld aan werkgroep, aanvulling & correctie 

Analyse wordt besproken met stuurgroep.

Hieruit ontstaat het actieplan met planning, wie gaat wat doen en wanneer.

Committent van alle afdelingen!


De RGS coach, Lijsterhof 10 2935 VE Ouderkerk aan den IJssel

Email hank@de-rgs-coach.nl  of william@de-rgs-coach.nl

kvk | 59911336 | BTW NL85 3691 929 B01 | IBAN NL46INGB0006464242