Evolueren = Evalueren


Evalueren doe je om continu te verbeteren. De RGS Coach heeft veel ervaring met evaluaties. Dat doen we met interpretatiekracht. Geen oppervlakkige conclusies en dito aanbevelingen maar gedetailleerd en "to the point". Altijd gericht op de volgende stap en een betere samenwerking. Onze evaluaties worden zo opgezet dat elke volgende evaluatie simpel en periodiek langs SMART geformuleerde KPI 's kan plaatsvinden.

Onze evaluaties zijn geen momentopname, maar een krachtige stap voorwaarts.De evaluaties

  1. Ketensamenwerking 
  2. Projectevaluatie
  3. Contracten dagelijks onderhoud
  4. Contracten installatie beheer.

Vakmanschap is meesterschap.

Voor als u wilt doorgroeien naar integrale afkoopcontracten op basis van TCO. 

Interpretatie kracht.

De juiste Interpretatie methoden, vanuit doelstellingen en context. Intuïtief, systematisch & anticiperend.

Een krachtige stap voorwaarts

Set van concrete aanbevelingen;

Wat kunnen we morgen anders doen?

Wat moeten we “overmorgen” anders doen?

Hoe zorgen we dat het ook gebeurd?