De RGS coach aanpak

De aanpak van de RGS coach is geen trukendoos, het is een beweging vanuit intrinsieke motivatie. Wij ontluiken deze innerlijke motor, de brandstof is uw missie, het eindpunt bepaald u zelf, het vertrekpunt is heden in het nu. De gids zijn wij, de RGS coach, wij reiken u een routekaart aan, maar stap voor stap omdat de volgende stap zich pas openbaart als de laatste is afgewikkeld. U kunt op ons vertrouwen, wij komen altijd aan.     


Om onze visie en missie uit voeren richten we ons op 4 dimensies;

 • De mensen: de gewenste competentieontwikkeling;
 • Het gereedschap: het beheersen, ontwikkelen en toepassen van gereedschap zoals assetmodellen, plannings-, reken- en beleidsinstrumenten;
 • Het samenwerken: met partners (nieuwe) kennis, instrumenten en werkwijzen in de praktijk kunnen toepassen;
 • De processen: doel is continu kunnen verbeteren en wanneer blijkt dat het werkt, de processen vastleggen in formele procedures en protocollen. 

De centrale vraag is steevast: Wie ben ik en wie wil ik zijn? De “gap” tussen deze twee stadia vormt voor de RGS-coach het vertrekpunt voor de benodigde interventies die zijn gebaseerd op de antwoorden op de volgende vragen;  

 • Wat zijn onze resultaten en waarom zouden we willen veranderen? 
 • Wat is onze keuze in vastgoedbusinessmodel en onze ambitie en motivatie om te veranderen? 
 • Wat kunnen we en wat laten we zien (competenties en gedrag)? 
 • Beheersen we ons gereedschap en is er sprake van hefboomwerking? 
 • Hebben we grip op onze processen en resultaten? 
 • Wat is dan onze veranderopgave: consolideren, optimaliseren, verbeteren of transformeren? 

Uiteindelijk stelt de RGS-coach een integrale routekaart op waarmee samenwerkingen en organisaties vanuit de verschillende disciplines gelijktijdig op bestemming aan komen. 


De vastgoed keten en de rollen aan verandering onderhevig.

Verantwoordelijkheidsgebieden per vastgoedmodel. Afhankelijk van de positionering kan de corporatie ervoor kiezen om een of meerdere managementrollen uit te besteden.

De markt neemt dan die rollen over. In bovenstaand figuur is dat schematisch geïllustreerd aan de hand van verschillende verantwoordelijkheidsgebieden per vastgoedmodel.


De RGS coach faciliteert de verschillende ambities van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer;

 1. Van Vastgoed ingenieur naar Vastgoed manager;
 2. Van Vastgoed ingenieur naar Vastgoed manager naar Vastgoedregisseur; 
 3. Van Vastgoed manager naar Vastgoed regisseur;
 4. Van Uitvoerder naar Meedenker; (zie ook VGO keurmerk) 
 5. Van Uitvoerder naar Meedenker naar Vastgoedadviseur; (zie ook VGO keurmerk)  
 6. Van Meedenker naar Vastgoedadviseur; (zie ook VGO keurmerk) 

ANALYSE; WAAR STAAN WE EN WILLEN WE HEEN?

 1. Wat zijn onze resultaten en waarom zouden we willen veranderen?
 2. Positionering vastgoedbusinessmodel. Ambitie en motivatie veranderen?
 3. Competenties en gedrag mensen; wat kunnen we, wat laten we zien?
 4. Beheersen we ons gereedschap en is er sprake van hefboomwerking?
 5. Grip op processen en resultaten; is de basis op orde, zijn we in control?
 6. Veranderopgave: consolideren, optimaliseren, verbeteren of transformatie?
 7. Welke mix van interventies past daarbij?

De INK scan

Eenvoudige INK scan op alle belangrijke elementen

RGS kennisscan

De RGS competentie scan, snel eenvoudig en to the point.

Werkveldanalyse

Meest uitgebreide analyse op alle RGS ingrediënten.PROGRAMMAPLAN HOE WE OP ONZE BESTEMMING KOMEN

Uitwerken interventies in concrete activiteiten, maatregelen en planning

Mensen           Individuele ontwikkeling en sociale innovatie

Gereedschap   Vergroten denkvermogen en realiseren hefboomwerking

Samenwerken Toepassingsvermogen, organiseren, kennis delen en ontwikkelen

Processen        Versterken materieelvermogen door maken van de goede keuzes en borgen werkwijze

 


De RGS coach kapstok


Het instappunt is onbelangrijk