Training het perfecte RGS Project

Tijdens deze intensieve teamtraining ontwikkelt u samen de belangrijkste competenties om van RGS-trajecten een succes te maken.

The Story

U leert hoe u het RGS-proces kunt organiseren en regisseren, een essentieel maar vaak onderschat element van Resultaatgericht Samenwerken.

Vervolgens ontwikkelt u als team de noodzakelijke inzichten, kennis en vaardigheden door de RGS-filosofie toe te passen op een project. Daarbij volgen we de fasen van het RGS-procesmodel om op basis van een goede uitvraag van de opdrachtgever en een risico gestuurde nulmeting (inspectie) tot een scherp onderhoudsscenario te komen. En aansluitend invulling te geven aan de projectvoorbereiding, de realisatie en de daaraan gekoppelde beheerfase op basis van de 'zuivere’ RGS-benadering; dus rekening houdend met afgegeven prestatiegaranties en een samenwerking die meerdere onderhoudsintervallen beslaat.

 


Aanpak

De teamtraining RGS project wordt opgebouwd uit de volgende programmaonderdelen:

  • achtergrond en historie van Resultaatgericht Samenwerken
  • theorie van RGS, waaronder het RGS-procesmodel
  • praktijk van RGS, verschillende inkoopstrategieën en hybride toepassingen
  • RGS project, theorie en praktijk op basis van het RGS procesmodel:

0. Portefeuillebeleid
1. Initiatieffase
2. Planontwikkeling
3. Planuitwerking
4. Uitvoeringsvoorbereiding
5. Projectuitvoering
6. Oplevering
7. Beheer


We beginnen met het inrichten van het proces van samenwerken, inclusief het identificeren en beheersen van de risico’s die er in iedere fase van het samenwerkingsproces zijn. U leert hoe u het juiste team met interne en externe specialisten samenstelt. En we gaan in op het samenstellen en afsluiten van raamovereenkomsten, met de opdrachtgever en met de belangrijkste co-makers in het ontwikkelteam. 
U krijgt vervolgens inzicht in de basisbeginselen van het portefeuille-, asset- en propertymanagement van vastgoedeigenaren. U leert hoe u zich kunt verdiepen in het vastgoedbeleid en de doelstellingen van uw klant, zodat u begrijpt binnen welke kaders en randvoorwaarden hij/zij het renovatie- en onderhoudsbeleid moet realiseren.
Daarna gaan we aan het werk met de vraagspecificatie, inclusief de ‘prestatie-eisen’. U richt zich eerst op het ontdekken van de werkelijke behoeften achter de technische vragen van de klant. Met als doel te komen tot een eenduidige, objectieve en oplossingsvrije (niet technische) beschrijving van de kwaliteit die wordt beoogd met de renovatie- en/of onderhoudsmaatregelen. Dit proces staat bekend als 'functioneel specificeren' en is van doorslaggevend belang om de merkbelofte van RGS, passend onderhoud tegen de laagste levenscycluskosten, waar te kunnen maken.
Op basis van het inzicht in- en het begrip van- de ‘vraag achter de vraag’ van de klant gaat u aan de slag met het vaststellen van de huidige bouwkundige staat en onderhoudssituatie van het betreffende object (nulmeting, inspectie). Waarna u op basis van de beoordeling van de bestaande en toekomstige degradatieprocessen een scenario leert opstellen dat resulteert in de gewenste kwaliteit tegen de laagste levensduurkosten.
Vervolgens leert u hoe u de kwaliteit kan monitoren tijdens de exploitatie, om tijdig in te kunnen grijpen bij afwijkingen en om te leren van de daadwerkelijke degradatieprocessen. En u krijgt handvatten aangereikt om tussentijds te evalueren, met de opdrachtgever en met de co-makers, zodat de klant is en blijft verzekerd van een passende samenwerking en een scenario dat aansluit op de (strategische) doelstellingen.
Op basis van uw ambities en de samenstelling van uw klantenportefeuille kan aan geselecteerde onderwerpen extra aandacht worden besteed. Ook kunnen wij gastsprekers namens een of meerdere categorieën vastgoedeigenaren voorstellen en inzetten. Ter verbetering van de communicatieve vaardigheden, denk bijvoorbeeld aan de uitvraag van de klant, kunnen rollenspellen worden georganiseerd. Hiervoor worden acteurs ingezet die thuis zijn in de wereld van de bouw in het algemeen en RGS in het bijzonder.
Het aantal sessies is afhankelijk van de precieze samenstelling van het programma zoals dat in overleg met u wordt vastgesteld.
 Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.