Onze trainingen maken 't verschil

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid en uitgevoerd worden. Na afloop moeten de prestaties gemonitord worden.

Wij zijn geautoriseerd om de OnderhoudNL certificaten te mogen afgeven, deze zijn nodig voor het VGO-keurmerk.


Vier dimensies

Onze trainingen geven invulling aan de vier belangrijkste dimensies;

  1. De mensen: de gewenste competentieontwikkeling;
  2. Het gereedschap: het beheersen, ontwikkelen en toepassen van gereedschap zoals assetmodellen, plannings-, reken- en beleidsinstrumenten;
  3. Het samenwerken: met partners (nieuwe) kennis, instrumenten en werkwijzen in de praktijk kunnen toepassen;
  4. De processen: doel is continu kunnen verbeteren en wanneer blijkt dat het werkt, de processen vastleggen in formele procedures en protocollen. 

De mensen: de gewenste competentieontwikkeling;

De trainingen competentie ontwikkeling;

  • Advies- en gespreksvaardigheid

Het gereedschap:

De trainingen de juiste gereedschappen ontwikkelen en inzetten;

  • Inzetten van beleidsinstrumenten
  • De RGS asseTTool
  • De AEDES TCOtool
  • Haalbaarheid in scenario's
  • Inspectie en inventarisaties

Het samenwerken:

De trainingen effectief samenwerken in de keten;


De processen:

De trainingen proces beheersing;Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.