RGS Middenkader

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid en uitgevoerd worden. Na afloop moeten de prestaties gemonitord worden.

Wij zijn geautoriseerd om de OnderhoudNL certificaten te mogen afgeven, deze zijn nodig voor het VGO-keurmerk.

De training

Doelen

Deze trainingen vormen de basis voor het succesvol toepassen van de RGS-methodiek binnen uw organisatie. Na deze trainingen kent u de procesfasen van RGS en kunt u deze toepassen binnen uw organisatie. U leert over het “waarom”; de achtergronden, het “hoe”; methodiek en instrumenten en het “wat”; toepassingen en resultaten, om zo optimaal mogelijk van dit sterke procesmodel gebruik te kunnen maken. 

 

Doelgroep;

Asset managers, projectmanagers en leiders, calculatoren, werkvoorbereiders, adviseurs kwaliteit, middenkaderfunctionarissen, opdrachtgevers- en nemers.

Duur

Vier bijeenkomsten van 8 uur. De bijeenkomsten liggen ongeveer 3 weken uit elkaar.

Min/max deelnemers

10-14 deelnemers.

Leervorm

Klassikaal les met oefenstof of maatwerk

Kosten

Prijs € 1.430,00 / maatwerk is speciaal tarief.

 


Programma

Module 1: Basis RGS (twee dagdelen)

• Achtergrond en aanleiding RGS

• Voorbereidingsplanning en AK

• RGS-procesmodel

• Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten

 

Module 2: Vastgoedmanagement*

•De nieuwe woningwet

•Vastgoed management

•Portefeuille management

•Asset management

•Definiëren van onderhoud-, en investeringsprojecten vanuit SVB

 

Module 3: specificeren (twee dagdelen)

• Van portefeuillebeleid naar complex strategie

• Kwaliteit uitgangspunten

• Prestatie indicatoren

• Inspectie opname

• Scenario’s activiteiten

 

Module 4: Inspecties, scenario’s en netto contante waarde (NCW) (één dagdeel)

• Inspecties

• Scenario’s

• Netto contante waarde berekenen.

 

Module 5: Optimaliseren opdracht en voorbereiding.

• Optimaliseren

• Opdrachtverstrekking

• Voorbereiding

• Borging KIB-kwaliteitsplan.

 

Module 6: Ketensamenwerking, inkoop en kwaliteitsbeheersing.

• Keten samenwerking en keurmerk vastgoed   onderhoud (VGO) 

• Inkoop strategieën 

• Overeenkomsten

• Kwaliteitsmanagement 

• Faalkosten beheersing

• Risicomanagement

• Leren en inrichten PDCA-cycli 

• Evalueren en Borgen

 

 Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.