RGS voor vakmensen

Tijdens deze training gaan we in op de betekenis van RGS voor u, als vakman/-vrouw. U krijgt vooral inzicht in de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken, en de kansen die RGS biedt om uw werk interessanter, uitdagender en leuker te maken. En u leert hoe u een optimale bijdrage aan RGS-projecten kan leveren. 

The Story

In traditionele samenwerkingen staat het maken van een bestek, dat door anderen is bedacht, centraal. Tijd en kosten zijn daarbij leidend, en er is minder aandacht voor de kwaliteit. Op basis van RGS wordt het onderhoudsbedrijf zelf verantwoordelijk voor het ontwerpen van een geschikt scenario. En nadat het werk is opgeleverd zijn er vaak garanties afgesproken. 

Door het toepassen van RGS veranderen de rol en de verantwoordelijkheden van het onderhoudsbedrijf. Er moet eerst goed worden nagedacht over de te nemen maatregelen, de te gebruiken materialen en de meest geschikte bouwmethoden. Vervolgens zal op basis daarvan een zorgvuldige werkvoorbereiding moeten plaatsvinden. Waarna in de uitvoering de afgesproken kwaliteit leidend is.

Resultaatgericht Samenwerken heeft dan ook stevige effecten op het werk van de vakmensen. Met RGS zijn uw praktijkkennis en vakmanschap immers van grote waarde. In de ontwerpfase kunt u al meedenken over materiaalgebruik en detaillering. En tijdens de uitvoering speelt u sowieso een cruciale rol omdat u de afgesproken kwaliteit letterlijk kunt maken of breken. Dit maakt uw werk uitdagender en ook complexer.

Tijdens de training RGS voor vakmensen wordt de filosofie van RGS praktisch toegelicht en wordt vervolgens dieper in gegaan op de gevolgen van Resultaatgericht Samenwerken voor uw rol en werkzaamheden. Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van de theorie en de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken. En u bent zich bewust wat RGS betekent, voor uw organisatie en voor uw eigen functie en verantwoordelijkheden. Er wordt zorgvuldig stil gestaan bij de (grote) verschillen met traditioneel werken en het verklaren daarvan. Het kunnen volgen van ‘twee sporen’, traditioneel en RGS, blijkt in de praktijk namelijk een grote uitdaging.


Aanpak

Deze introductietraining bestaat uit twee dagdelen waarin de volgende programmaonderdelen aan bod komen:

achtergrond en historie van Resultaatgericht Samenwerken

de theorie en de praktijk van RGS

  • gevolgen van RGS voor de organisatie
  • gevolgen van RGS voor de vakmensen:
  • begrijpen en kunnen uitleggen van de afgesproken kwaliteit (verwachtingsmanagement)
  • inbrengen praktijkkennis en –ervaring in de ontwerpfase
  • ‘resultaatgericht uitvoeren’: maken van de afgesproken kwaliteit en signaleren van afwijkingen risico’s en garanties.
  • belang plan kwaliteitsbewaking
  • interne communicatie, met projectleider/teamleider/uitvoerder.
  • externe communicatie, met de vertegenwoordigers van de opdrachtgever


Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.