Training Risicomanagement & Kwaliteitsbeheersing

Tijdens deze training leert u tijdig en gestructureerd de risico’s te benoemen en te beheersen die een gevolg zijn van de veranderende verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.


De Training

Vernieuwende samenwerkingsvormen, regisserend opdrachtgeverschap, de TCO-benadering en de voorgenomen ‘Wet kwaliteitsborging’ hebben één ding gemeen: er komt meer verantwoordelijkheid en dus meer risico bij de marktpartijen te liggen. Dat betekent dat het belang van risicomanagement in het algemeen, en van kwaliteitsbeheersing in het bijzonder, toenemen. Door ‘hoger in de kolom’ mee te denken en te adviseren, en door eventuele garanties tijdens de exploitatie te geven, gaat het ook om andere risico’s dan bij traditioneel werken het geval is. 

De meeste risico’s zijn van tevoren goed in te schatten en beheersbaar te maken met de inzet van onze praktische en beproefde risicomethodiek, die tijdens de training wordt aangereikt en waarmee u actief aan de slag gaat. In de methodiek wordt ook ingegaan op het ontwerpen en gebruiken van een plan kwaliteitsbeheersing om de technische, project-specifieke risico’s te identificeren en te beheersen. 

Het resultaat is een blauwdruk van een ingevuld risicomodel dat u voor alle vernieuwende samenwerkingsvormen kunt gebruiken, en zelf kunt blijven door ontwikkelen op basis van de verschillende samenwerkingsverbanden met uw opdrachtgevers.


Programma

 De training bestaat uit 3 dagdelen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

risicomanagement:

  • introductie en begripsvorming
  • vernieuwende samenwerkingen (waaronder RGS) en risicomanagement: proces en techniek (kwaliteitsbeheersing)
  • belang kwaliteitsbeheersing bij nieuwe samenwerkingsvormen (RGS, ketensamenwerking)
  • risicomanagement-methodiek, inclusief ontwerp plan kwaliteitsbeheersing
  • business case(s) 


Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.