Training Excellent scenario's opstellen

Tijdens deze expert training leert u concurrerende onderhoudsscenario's op te stellen, die naadloos passen in Resultaatgerichte Samenwerkingen, of andere onderhoudsconcepten waarin het leveren van passend onderhoud tegen de laagste levensduurkosten centraal staat. 

Context

In de huidige markt verschuift de concurrentie op basis van het kunnen ‘produceren’ tegen de laagste prijs, naar concurrentie op basis van het kunnen opstellen van het ‘slimste scenario’. Wie kan de maatregelen bedenken die nodig zijn om de boogde kwaliteit te realiseren tegen de laagste levenscycluskosten? 

Het opstellen van een goed scenario, waarmee wordt gestuurd op kwaliteit en onderhoudskosten tijdens de exploitatie, vereist kennis en vaardigheden die nog beperkt of geen onderdeel uitmaken van reguliere opleidingsprogramma's. Deze training gaat diep in op de specifieke kennis en vaardigheden die nodig zijn om de kwaliteit en de onderhoudskosten te optimaliseren op basis van de exploitatiehorizon en exploitatiedoelstellingen van de vastgoedeigenaar. Dat betekent dat u leert om eerst zorgvuldig aandacht te besteden aan het inventariseren en vastleggen van het gewenste kwaliteitsniveau, bij oplevering en gedurende de exploitatie. Vervolgens gaat u gedetailleerd inzicht verzamelen in de huidige bouwkundige staat en onderhoudssituatie van het object (nulmeting, inspectie). Waarna u op basis van de beoordeling van de bestaande en toekomstige degradatieprocessen leert een scenario op te stellen dat resulteert in de gewenste kwaliteit tegen de laagste levensduurkosten.

 


Aanpak

De training ‘expert onderhoudsscenario’ bestaat uit meerdere dagdelen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

 • scenario’s: theorie en definities
 • vaststellen van de gevraagde kwaliteit
 • risico-attitude van de opdrachtgever
 • informatie over het object, waaronder
 • inspectiegegevens
 • randvoorwaarden
 • maatregelen definiëren
 • ontbrekende kennis, informatie verzamelen
 • samenwerken met andere ketenpartijen
 • TCO total cost (inkomsten versus uitgaven) benadering, methode van de ‘Netto Contante Waarde’
 • LCC life cycle cost (uitgaven) benadering 'netto contante waarde'
 • risicomanagement
 • template scenario op basis van TCO/LCC-benadering

business case(s): winnend scenario opstellen

De opzet van de training leent zich bij uitstek voor een vorm van 'training on the job'; er kan dus gebruik worden gemaakt van bestaande of nieuwe vraagstukken zoals die zich voordoen bij uw klanten. De definitieve samenstelling van het programma wordt in overleg met u opgesteld en is mede afhankelijk van het aantal deelnemers en het aanwezige kennis- en ervaringsniveau.

 Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.