RGS Training Leidinggevende

Met deze training gaan we in op de betekenis van RGS voor uw rol als leidinggevende. U krijgt vooral inzicht in de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken en de wijze waarop u zelf een optimale bijdrage kan leveren. We besteden aandacht aan de wenselijke leiderschapsstijl om RGS tot een succes te maken.

The Story

Tijdens de training wordt de filosofie van RGS toegelicht en wordt vervolgens dieper in gegaan op de gevolgen van Resultaatgericht Samenwerken voor uw functie als leidinggevende aan de uitvoering. In vergelijking met traditioneel, bestekmatig werken is het op basis van RGS van groter belang dat de vakmensen de verantwoordelijkheid krijgen voor het uiteindelijke resultaat, dus de geleverde kwaliteit, van hun werk. Tegelijk komt de opdrachtgever meer op afstand te staan en zal hij zich niet (kunnen) bemoeien met het proces of de kwaliteit van de uitvoering. De traditionele hiërarchische verhoudingen, met zowel de uitvoerende medewerkers als met de opdrachtgever, veranderen op basis van RGS in meer op samenwerking gebaseerde, gelijkwaardige relaties. Dit heeft invloed op de wijze van leiding geven en communiceren.

Na het volgen van deze training bent u op de hoogte van zowel de theorie als de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken. En bent u zich bewust wat RGS betekent, voor uw organisatie en voor uw eigen functie en verantwoordelijkheden. De training richt zich dus vooral op het vergroten van het inzicht in- en begrip van- de gevolgen van RGS voor de functies van met name projectleiders en uitvoerders. Voor het ontwikkelen van de specifieke RGS-vaardigheden van deze functionarissen verwijzen wij u naar onze trainingen op basis van maatwerk.


Aanpak

Deze introductietraining bestaat uit drie dagdelen waarin de volgende programmaonderdelen aan bod komen:

  • achtergrond en historie van Resultaatgericht Samenwerken
  • theorie van RGS, waaronder het RGS-procesmodel
  • praktijk van RGS, verschillende inkoopstrategieën en hybride toepassingen
  • gevolgen van RGS voor de organisatie
  • gevolgen van RGS voor leidinggevenden, waaronder:
  • begrijpen en kunnen uitleggen van de samenwerking in het algemeen en de afgesproken kwaliteit in het bijzonder (verwachtingsmanagement)
  • ‘resultaatgericht leidinggeven’, coachen en sturen op de afgesproken kwaliteit
  • belang plan kwaliteitsbewaking
  • communicatie met de opdrachtgever op basis van gelijkwaardigheid


Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.