RGS Training Calculator, Werk- en Planvoorbereider

Tijdens deze training gaan we in op de betekenis van RGS voor de rol van calulator, werkvoorbereider en planvoorbereider. U krijgt vooral inzicht in de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken en de wijze waarop u een optimale bijdrage kan leveren aan RGS-projecten. 

The Story

In traditionele samenwerkingen staat het slim en scherp afprijzen van een bestek centraal. Op basis van RGS groeit het belang van uw inbreng: u wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen van een scenario dat voldoet aan de verwachtingen die de klant heeft ten aanzien van de geleverde 'prijs-kwaliteit verhouding'. Dit maakt uw werk uitdagender en ook complexer.

Tijdens de training wordt de filosofie van RGS toegelicht en wordt vervolgens dieper in gegaan op de gevolgen van Resultaatgericht Samenwerken voor de personen die verantwoordelijk zijn voor de vraagspecificatie, het scenario-ontwerp, de prijsvorming, de (technische) werkvoorbereiding en de nazorg. Als wordt gekozen voor Resultaatgericht Samenwerken vervullen deze functionarissen een sleutelrol, zeker als de gekozen vorm van RGS betekent dat het onderhoudsbedrijf risicodragende scenario’s ontwerpt en er een vorm van garantie van toepassing is.

Na het volgen van deze training heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van Resultaatgericht Samenwerken. En bent u zich bewust wat RGS betekent, voor uw organisatie en voor uw eigen functie en verantwoordelijkheden. 

Deze introductietraining richt zich dus vooral op het vergroten van het inzicht in- en begrip van- de gevolgen van RGS voor de functies van calculator en werk- en planvoorbereider. Voor het ontwikkelen van de specifieke RGS-vaardigheden van deze functionarissen wordt verwezen naar de Trainingen "RGS Project", "Risicomanagement & Kwaliteitsbeheersing", "Funtioneel Specificeren" en "Expert scenario’s opstellen".


Aanpak

Deze introductietraining bestaat uit drie dagdelen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • achtergrond en historie van Resultaatgericht Samenwerken
 • theorie van RGS, waaronder het RGS-procesmodel
 • praktijk van RGS, verschillende inkoopstrategieën en hybride toepassingen
 • gevolgen van RGS voor de organisatie
 • gevolgen van RGS voor het middenkader, waaronder:
 • vaststellen programma van eisen, functioneel specificeren
 • risicogericht inspecteren
 • scenario’s opstellen, TCO benadering
 • plan kwaliteitsbewaking
 • selecteren en inzetten derden (leveranciers, co-makers)
 • monitoren kwaliteit (keuringsplan)
 • evalueren en bijstellen scenario (beheer)
 • voorspellen degradatieprocessen


Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.