Voorbereiding VGO keurmerk

Met dit programma wordt uw organisatie op een praktische manier voorbereid op een gegarandeerde certificering volgens de eisen van het VGO-keur.

The Story

Met name woningcorporaties gebruiken het VGO-keur als criterium om onderhoudspartners te selecteren voor de langere termijn. Bedrijven investeren ook in dit keurmerk om opdrachtgevers te laten zien dat zij de competenties in huis hebben om resultaatgericht samen te werken. Een aantal van onze klanten gebruikt het VGO-keur daarnaast om het proces van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) beter te structureren.

Onze aanpak is beproefd en omvat een garantie. Na afronding van het traject is de RGS-strategie duidelijk, is uw organisatie klaar voor certificering en beschikt u over een blauwdruk en de tools om projecten voor te bereiden en uit te voeren volgens de eisen van het keurmerk en de principes van Resultaatgericht Samenwerken.


Aanpak

De aanpak van dE-RGS-coach is doelgericht, praktisch en leidt gegarandeerd tot certificering. Om te beginnen voeren we samen met de verantwoordelijke medewerkers een nulmeting VGO-keur uit. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting maken we een projectplan ter voorbereiding op de certificering.  Met behulp van ons strategiemodel brengen we vervolgens uw RGS-visie en RGS-strategie in kaart. De resultaten vatten we samen in het ‘één pagina strategiemodel’, dat u daarna kunt blijven gebruiken om periodiek te evalueren en bij te sturen.

In de tweede fase van het project staan de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten volgens de eisen van het VGO-keur centraal. We selecteren een referentieproject, waarop we de fasen van het RGS-procesmodel toepassen. Zowel de theoretische kaders, als de benodigde voorbeelden, checklists en templates worden aangereikt. Na afronding van het traject beschikt u over een uitgewerkt referentieproject en een aanpak met een blauwdruk om projecten uit te voeren volgens de VGO-keur eisen.Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.