RGS 3.0 DE UITDAGING

Onder opdrachtgeverschap versta ik  “de wijze waarop een opdrachtgever opdrachten verstrekt aan opdrachtnemers en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers”.

Hoe kunnen corporaties de initiatief rol oppakken en invulling geven aan vernieuwend ontwikkelen en beheren van vastgoed en meer regisserend opdrachtgeverschap? Belangrijk daarbij is om bestuurders en directie mee te nemen in de inhoud en nut en noodzaak van resultaatgericht samenwerken en het bieden van praktische handvatten aan de organisatie om een geoliede implementatie mogelijk te maken.

Daarbij komen vraagstukken aan de orde als:

 • Waarom zou je als opdrachtgever resultaatgericht willen samenwerken?
 • Welke typen opdrachtgevers zijn te onderscheiden en welk type vastgoed business model hoort daarbij?
 • Waar zet je resultaatgericht samenwerken in en waar niet (projecten en projectoverstijgende programma’s)?
 • Welke kennis en deskundigheid moet je als opdrachtgever in huis hebben?
 • Hoe selecteer je geschikte opdrachtnemers en hoe houd je de samenwerking scherp?
 • Hoe beheers je risico’s en houd je grip op de prijsvorming?
 • Hoe krijg je de eigen (traditionele) organisatie mee in dergelijke innovatieve samenwerkingsverbanden?
 • Hoe zorg je voor continuïteit en voorkom je dat je als opdrachtgever na geslaagde pilotprojecten ongewild terugvalt in traditioneel aanbesteden?


MEERWAARDE IN ELKE FASE VAN HET PROJECT

Onze RGS professionals hebben ruime ervaring met onderhoud en investeringsprojecten, zijn allen geschoold in de RGS methodiek, soms startend maar vaak met veel ervaring. Wilt u een RGS project opstarten maar heeft u hulp nodig, dan kunt u per fase de juiste RGS professionals inhuren en altijd kijken de RGS-Coaches mee over elke schouder, om adequaat te ondersteunen en om het grotere plaatje in de gaten te houden. 

Strategisch
Onze strategische professionals zijn gewend om op een hoog abstractie niveau te kunnen participeren in processen die te maken hebben met richting geven en om organisatie doelen te vertalen naar portefeuilles.
RGS fase 0,1 en 2 

Onze professionals zijn :

 • RGS adviseur,
 • Portefeuille adviseur,
 • Waarde manager
Tactisch
Onze tactische professionals vertalen het strategisch voorraad beleid naar concrete wooncomplex visie's, het inrichten van de assets. 
RGS fase 2,3,4.

Onze professionals zijn:

 • Asset manager
 • RGS project manager
 • RGS project leider
Operationeel
Onze operationele professionals richten zich op de verdere concretisering van de uitvoeringsplannen, op het verrichten, de voorbereiding, uitvoering en oplevering.             
RGS fase 4,5,6 en 7. 

Onze professionals zijn :

 • Werkvoorbereider
 • Kwaliteitsadviseur
 • RGS Toezicht houder

 

 Vacatures

De RGS coach komt graag in contact met RGS professionals, de vraag naar echte RGS professionals stijgt met de dag. Door ons zeer grote netwerk komen wij regelmatig leuke uitdagingen in het gehele land tegen die wij middels detachering invulling geven. Wij zijn op zoek naar ZZP-ers en professionals die een leuk project zoeken. 

Ons aanbod, natuurlijk een goed salaris, goede secundaire voorwaarden en ook een auto behoort tot de mogelijkheden maar belangrijker nog een opleiding door de beste mensen op RGS gebied; Gerrit de Heer, gedrag en competentie ontwikkeling, William Begthel, alles over organisatie ontwikkeling en Hank Herfkens, kennis, zeer veel ervaring en tooling. 
Solliciteer direct en wij nemen contact met je op.