· 

Wie houd wie voor de gek ?

Wie houd wie voor de gek met het verdienmodel onderhoud. Al eeuwen mag de opdrachtnemer 7% ak en 3% winst & risico rekenen, al net zolang weet iedereen dat dat niet genoeg is  als we de belofte van RGS  willen waarmaken zullen we dit paradigma moeten doorbreken, wie durft?