De RGS Coach  visie & missie

De RGS-coach staat voor het creëren van draagvlak en kennis om samenwerkingsvormen succesvol te kunnen inrichten die we in staat stellen integrale verantwoordelijkheid te kunnen dragen op het vlak van onderhoud, verbetering, transformatie en technisch beheer van vastgoed conform het beleid, de gewenste vastgoedkwaliteit, tevredenheid en rendementseisen. De RGS-coach ziet dat de manier waarop onze opdrachtgevers hun vastgoed rol en functie organiseren, aan verandering onderhevig is daarom zullen organisaties in de komende jaren de inrichting van hun vastgoedfunctie heroverwegen. De noodzaak tot samenwerking wordt hierdoor alleen maar groter. Voor onze opdrachtgevers zijn onze producten en diensten de komende jaren van strategisch belang voor het behalen van hun doelstellingen. Wij geloven er in dat in de nabije toekomst de rol van de RGS coach in het vastgoedmanagement verder zal toenemen om organisaties blijvend verder te helpen in het voorspelbaar en beheersbaar onderhouden, verbeteren en transformeren van vastgoed. Om onze visie en missie uit voeren richten we ons op 4 dimensies;

  • De mensen: de gewenste competentieontwikkeling;
  • Het gereedschap: het beheersen, ontwikkelen en toepassen van gereedschap zoals assetmodellen, plannings-, reken- en beleidsinstrumenten;
  • Het samenwerken: met partners (nieuwe) kennis, instrumenten en werkwijzen in de praktijk kunnen toepassen;
  • De processen: doel is continu kunnen verbeteren en wanneer blijkt dat het werkt, de processen vastleggen in formele procedures en protocollen. 

De centrale vraag is steevast; wie ben ik en wie wil ik zijn de “gap” tussen deze twee stadia vormt voor de RGS-coach het vertrekpunt voor de benodigde interventies die zijn gebaseerd op de antwoorden op de volgende vragen;  

  • Wat zijn onze resultaten* en waarom zouden we willen veranderen? 
  • Wat is onze keuze in vastgoedbusinessmodel en onze ambitie en motivatie om te veranderen? 
  • Wat kunnen we en wat laten we zien (competenties en gedrag)? 
  • Beheersen we ons gereedschap en is er sprake van hefboomwerking? 
  • Hebben we grip op onze processen en resultaten? 
  • Wat is dan onze veranderopgave: consolideren, optimaliseren, verbeteren of transformeren? 

Uiteindelijk stelt de RGS-coach een integrale routekaart op waarmee samenwerkingen en organisaties vanuit de verschillende disciplines gelijktijdig op bestemming aan komen. Voor wie?

De RGS Coach is er voor zowel woningcorporaties als marktpartijen (zoals onderhoudsbedrijven, leveranciers van producten, installatiebedrijven, aannemers- nieuwbouw en renovatie) die geloven dat RGS een geschikte methode is om samen betere resultaten te behalen. Wij begeleiden zowel individuele organisaties, als combinaties die elkaar als ketenpartner gevonden hebben en hun samenwerking succesvoller willen maken.Wat brengt het u?

De stuurbaarheid op de vijf prestatievelden van Aedes verhogen is ons uiteindelijke doel. Wij zorgen voor een duidelijke connectie tussen strategische doelen, besluiten op tactisch niveau, operationele acties en de feedback terug naar tactisch en strategisch niveau. Hierbij maken we een passende verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende betrokkenen en zorgen we voor een efficiënte en effectieve samenwerking. 
De RGS coach, Lijsterhof 10 | 2935 VE Ouderkerk aan den IJssel

Email coach@de-rgs-coach.nl 

kvk | 59911336 | BTW NL85 3691 929 B01 | IBAN NL46INGB0006464242

Algemene voorwaarden 


Download
Algemene voorwaarden Hank Herfkens vastgoed management en gelieerde ondernemingen
Algemene Voorwaarden Hank Herfkens vastg
Adobe Acrobat document 183.6 KB