Resultaat Gericht Samenwerken is actueler dan ooitDE RGS businessmodellen, wie bent u en wie wilt u zijn? De bomen van Piet Mondriaan vormen een mooie metafoor, de doorontwikkeling leidt tot een hoger abstractie niveau, de details durven los te laten, sturen op prestatie en resultaten, De RGS coach helpt u daarbij. 


De ontwikkelingen op de woningmarkt gaan snel. De druk op woningcorporaties neemt toe en de opgave wordt ook steeds complexer. Deze ontwikkeling is al een paar jaar gaande maar wordt steeds sterker voelbaar door:

·      Druk op de woningmarkt

·      Veranderen de woonbehoefte 

·      Passend toewijzen

·      Energietransitie 

·      Veranderen de wetgeving

Dat complexer worden van de opgave maakt dat een woning corporatie over veel kennis en kunde moet kunnen beschikken om de juiste keuzes te kunnen maken en deze op een succesvolle manier te realiseren. Het gaat hierbij om vakgebieden als asset management, projectmanagement, bewonersparticipatie, communicatie, bouw- en installatietechniek.

Daarnaast worden woning corporaties steeds sterker gedreven hun bedrijfslasten zo laag mogelijk te houden. Logisch gevolg is dat ze de benodigde kennis en kunde van marktpartijen betrekken of samen met marktpartijen ontwikkelen.

Voor veel marktpartijen, zoals leveranciers van producten, installatiebedrijven, nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsbedrijven, is dit een interessante ontwikkeling. Door hun kennis en kunde meer in te mogen zetten kunnen zij hun toegevoegde waarde vergroten en duidelijker hun onderscheidend vermogen in de markt laten zien.  En dat gaat veel verder dan het behalen van het VGO-certificaat.

Uiteindelijk levert dit zowel in het proces als in het eindresultaat betere projecten op, waarbij ook de bewoners ervaren dat zij op een goede manier betrokken zijn geweest. Dit is gebleken uit diverse trajecten die volgens de RGS (Resultaat Gericht Samenwerken) methode zijn uitgevoerd.


De RGS coach, Van der Burghweg 1 2628 CS Delft

Email coach@de-rgs-coach.nl 

KvK | 59911336 | BTW NL85 3691 929 B01 | IBAN NL46INGB0006464242